TERUG

Een krachtige zorgomgeving

Door de krachtige leer- en werkomgeving zal de zorgomgeving veranderen in een structuur en een cultuur waar de beste zorg wordt geboden. De behandeling vindt plaats op basis van evidence based werken.

LEES VERDER

Een krachtige werkomgeving

Een krachtige werkomgeving is een omgeving waarin innoveren en continu verbeteren centraal staan. Deze werkomgeving biedt een uitdaging voor alle medewerkers om kritisch te blijven kijken naar de behandeling en waar mogelijk op zoek te gaan naar verbeteringen.

LEES VERDER

TOP

Innovatie en onderzoek

Voortvloeiende uit een krachtige leer-, werk- en zorgomgeving is binnen het M-ZIC ook sprake van systematische en gestructureerde aandacht voor innovatie en (wetenschappelijk) onderzoek. Het richt zich op kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding.

LEES VERDER

Een krachtige leeromgeving

Een krachtige leeromgeving is een omgeving waarin duidelijke interactie bestaat en wordt gestimuleerd tussen opleiden en werken. Er is sprake van werkend leren en lerend werken.

LEES VERDER

Samenwerken - Multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC)

Pijlers van het Multidisciplinair
Zorg Innovatie Centrum

Contact

  Colofon