TERUG

Dit jaar laat ik u zien wat wij doen buiten onze reguliere zorg; waar wij ons steentje aan bijdragen. Een belangrijke mijlpaal in 2013 was de aftrap van Planetree, een concept wat wij als Libra R&A omarmd hebben en waarmee wij het beste van medische zorg, hotel en thuis willen laten samenkomen.

 

Daarnaast begeven wij ons als Libra R&A steeds meer op de weg van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de nieuwbouw van onze locatie Leijpark in Tilburg, maar ook op de bestaande locaties waarvan locatie Blixembosch in Eindhoven een goed voorbeeld is, hebben we al veel maatregelen op het gebied van duurzaamheid ingevoerd.

 

Ook biedt Libra R&A onderdak aan studenten en jonge professionals als opleidings- en stageplaats. Een mes dat aan twee kanten snijdt. Jonge mensen krijgen bij ons een opstapje naar hun professionele loopbaan. Door onze contacten met opleidingsinstituten houden wij voeling met de markt en de wisselwerking tussen de begeleiders en stagiaires houdt onze mensen scherp. Het Multidisciplinair Zorg Innovatiecentrum (M-ZIC) is hiervan een mooi voorbeeld.

 

We gunnen u graag een kijkje in de keuken van een aantal van onze programma’s die net iets verder afstaan van onze reguliere zorg. Zo bieden onze audiologische centra communicatiecursussen aan voor slechthorenden en hun partners. Voor cliënten die herstellen van hun operatie en/of

behandelingen tegen kanker is er het programma Herstel & Balans dat hen helpt bij het terugvinden van de balans in hun leven. Een programma dat wij op de locatie Blixembosch met een van onze samenwerkingspartners, het Catharina Ziekenhuis, vorm geven. Op de locatie Leijpark gebeurt dit in samenwerking met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

 

Tot slot maakt u kennis met de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, die effectief is bij angst, depressie en chronische pijn. Geen therapie die wij apart toepassen, maar die is ingebouwd in onze behandelingen.

 

Een jaarbeeld is niet compleet zonder blik vooruit. Ook 2014 is een jaar vol uitdagingen. Na het doorvoeren van bezuinigingen houden we de structuur van onze organisatie tegen het licht. De kern en kwaliteit van onze dienstverlening blijven vanzelfsprekend overeind. In de processen daar omheen gaan we kijken of en waar nog meer efficiëntie te behalen is. Toen ik het enthousiasme in de verschillende filmpjes van dit jaarbeeld zag, wist ik dat we ook deze uitdagingen tot een goed resultaat kunnen brengen dankzij de bevlogenheid en inzet van onze medewerkers.

 

 

Ik wens u veel kijkplezier!

 

Vincent Buitendijk,

Raad van Bestuur

TOP

Vincent Buitendijk, Raad van Bestuur

Terug- & vooruitblik

Contact

  Colofon